Наставно особље

Научне, уметничке и стручне квалификације наставника и задужења у настави:

                                                                 1. Др Радан Лакићевић

                                                                 2. Др Михајло Басара

                                                                 3. Др Мирослав Станић

                                                                 4. Др Драган Марковић

                                                                 5. Др Никола Аћимовић

                                                                 6. Др Мирјана Павловић

                                                                 7. Др Вукан Славковић

                                                                 8. Др Драгана Радовановић

                                                                9. Др Зоран Миладиновић

                                                                10. Др Милојко Николић

                                                                11. Мр Златан Филиповић

                                                                12. Мр Сава Савић

                                                                13. Мр Влада Милић

                                                                14. Мр Милан Живојиновић

                                                                15. Мр Слободан Савић

                                                                16. Мр Мирослав Антић

                                                                17. Мр Миодраг Јевтић

                                                                18. Спец. Веселин Конатар

                                                                19. Жељко Ковачевић

                                                                20. Љубиша Милосављевић

                                                                21. Верица Чуљковић Патрић

                                                                22. Горица Лукић

                                                                23. Александра Мичић

                                                                24. Душан Николић

                                                                25. Марица Милијић