Конкурс 2018/2019

Конкурс за упис у прву годину акредитованих основних струковних студија и специјалистичких струковних студија у школској 2018/2019. години.

Конкурс 2017/2018

Конкурс за упис у прву годину акредитованих основних струковних студија и специјалистичких струковних студија у школској 2017/2018. години.

Конкурс 2016/2017

Конкурс за упис у прву годину акредитованих основних струковних студија и специјалистичких струковних студија у школској 2016/2017. години.

Конкурс 2015/2016

Конкурс за упис у прву годину акредитованих основних струковних студија и специјалистичких струковних студија у школској 2015/2016. години.

Студијски програм специјалистичких струковних студија – менаџмент социјалних, дечијих и геронтолошких установа

Студијски програм специјалистичких струковних студија ССС Менаџмент социјалних, дечијих и геронтолошких установа, има јасно дефинисану сврху и улогу у образовном систему Републике Србије.